Hanke käynnistynyt

Hanke käynnistynyt

Maaseutukunnan KOTELO -hanke käynnistyi virallisesti joulukuun alussa 2019, kun projektikoordinaattori ja yksi ohjaajista ryhtyivät valmistelemaan käytännön asioita. Vauhti kiihtyi vuodenvaihteessa, kun loputkin työntekijät aloittivat tehtävissään.

Joulukuun alussa hankkeen käynnistämiseen liittyvää valmistelua alkoivat tehdä projektikoordinaattori Kimmo Salo ja KOTELO-ohjaaja Katja Miettinen. Vuoden ensimmäisenä arkipäivänä allekirjoitettiin työsopimukset KOTELO-ohjaajien Jutta Hiltusen, Mari Junikan ja Taija Siitarin kanssa. Näin koko tiimi on koossa ja työ hankkeen käytännön toteuttamiseksi voi alkaa.

Kokoon saatiin koulutettu, osaava ja monipuolista kokemusta erilaisista asiakasrajapinnoista omaava ryhmä. Projektikoordinaattori on ollut työstämässä hanketta ideoinnista ja rahoituksen hakemisesta lähtien. Nyt tällä ammattilaisten porukalla aletaan yhdessä pohtia, miten suunniteltu sisältö ja palvelu käytännössä toteutetaan. Luvassa on paljon työtä taatusti mielenkiintoisten asioiden äärellä.

KOTELO:n tiimi viettää ensimmäiset kaksi yhteistä työpäivää orientoitumisen merkeissä toisiinsa tutustuen ja hankkeen sisältöön perehtyen.

6.1.2020 10.31