Keiteleelle haetaan KOTELO-ohjaajaa

KOTELO pyrkii parantamaan työikäisten osallisuutta ja elämänhallintaa. Ohjaajan tehtävänä on auttaa asiakasta tavoitteiden asettamisessa ja palvelutarpeiden arvioinnissa.

Maaseutukunnan KOTELO - Kuntoutumisen, Osallisuuden, Työllistyvyyden, Elämänhallinnan ja Osaamisen vahvistamisen paikallinen tukikohta

KOTELO-hanke on Vesannon, Tervon, Keiteleen ja Pielaveden kuntien yhteinen ESR-osarahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on luoda kuntiin uusi matalan kynnyksen palvelumalli pitkäaikais- ja piilotyöttömille sekä työ- ja koulutuspaikkaa vailla oleville työikäisille. Palvelussa tarjotaan neuvontaa ja ohjausta ammatinvaihtoon, työllistymis- ja koulutuspalveluihin, kuntoutuspalveluihin, etuuksiin ja toimeentuloon liittyvissä asioissa sekä sähköisten palvelujen käytössä. Hanketta hallinnoi Vesannon kunta.

Hankeen toteutusaika on 1.12.2019-30.11.2022.

Haemme hankkeelle määräaikaiseen työsuhteeseen
KOTELO-OHJAAJAA Keiteleelle

KOTELO-ohjaaja vastaa matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapisteen toiminnasta, hankkeen tavoitteiden mukaisesta asiakastyöstä ja toiminnan kehittämisestä yhdessä KOTELO-tiimin kanssa.

KOTELO pyrkii parantamaan työikäisten osallisuutta ja elämänhallintaa. Ohjaajan tehtävänä on auttaa asiakasta tavoitteiden asettamisessa ja palvelutarpeiden arvioinnissa.

Työn hoitaminen edellyttää siten laajaa työllisyydenhoidon, kuntoutuksen sekä palvelu- ja etuusjärjestelmän tuntemusta. Lisäksi arvostamme verkostotyön, viestinnän, projektikehittämisen ja palvelumuotoilun osaamista. Oman auton käyttö on välttämätöntä.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva amk-tutkinto (sosionomi, kuntoutuksen ohjaaja). Myös alan opiskelijat huomioidaan.

Työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on 2700 €/kk. Tehtävään valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset tulee toimittaa 25.4.2022 klo 15 mennessä osoitteeseen www.kuntarekry.fi.

11.4.2022 19.54