KOTELOlaiset Kykyviisari-seminaarissa

Maseutukunnan KOTELO -hankkeessa otetaan yhdeksi työvälineeksi Työterveyslaitoksen ylläpitämä Kykyviisari. Kykyviisariin ja sen käyttöön tutustuttiin hanketoimijoille järjestetyssä seminaarissa.

Kaikki hankkeen työntekijät osallistuivat Jyväskylässä pidettyyn Kykyviisari-seminaariin. Kykyviisari on työkalu, jonka avulla asiakkaan elämäntilanteen karvoittaminen onnistuu kokonaisvaltaisesti. Sen avulla voidaan myös löytää vinkkejä osa-alueista, joiden suuntaan työskentelyä kannattaa kohdentaa. Kykyviisaria tullaan käyttämään pääsääntöisesti kaikkien hankkeen asiakkaiden kanssa.

22.1.2020 9.44