TERVOON HAETAAN KOTELO-OHJAAJAN SIJAISTA

Haemme Maaseutukunnan KOTELO -hankkeelle ohjaajaa Tervoon 4.4.2022 asti kestävään määräaikaiseen työsuhteeseen. 

Hakuaika kestää 11.1.2022 klo 15 saakka. Työ alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian.

KOTELO-ohjaaja vastaa matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapisteen toiminnasta sekä hankkeen tavoitteiden mukaisesta asiakastyöstä ja toiminnan kehittämisestä yhdessä KOTELO-tiimin kanssa.

KOTELO pyrkii parantamaan työikäisten osallisuutta, työllistyvyyttä ja elämänhallintaa. Kun pienissä maaseutukunnissa lähipalvelun toimipisteitä on lakkautettu, tuen, avun ja kasvokkain tapahtuvan palvelun saatavuus on ollut vähäistä. Ohjaajan tehtävänä on auttaa asiakasta tavoitteiden asettamisessa, palvelutarpeiden arvioinnissa sekä tarpeen mukaisten palvelujen etsimisessä ja toteuttamisen turvaamisessa. 

Oman auton käyttö on välttämätöntä.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaalihuollon ammattihenkilölain L817/2015 8 §:n mukainen soveltuva ammattikorkeakoulututkinto. (sosionomi/kuntoutuksen ohjaaja). Myös alan opiskelijat huomioidaan.

Lisätietoja antavat projektikoordinaattori Anu Hytönen p. anu.hytonen@vesanto.fi ja vs. perusturvajohtaja Maija-Leena Huuskonen 044 788 5400 maija-leena.huuskonen@vesanto.fi

16.12.2021 11.40