MAASEUTUKUNNAN KOTELO -HANKE


Maaseutukunnan KOTELO - Kuntoutumisen, Osallisuuden, Työllistyvyyden, ELämänhallinnan ja Osaamisen vahvistamisen paikallinen tukikohta.

Maaseutukunnan KOTELO -hankkeessa vahvistetaan työikäisten työllistyvyyttä, osallisuutta ja toimijuutta. Samalla etsi­tään toimivia ratkaisuja pieniin maaseutukuntiin työllistymisen ja työllistämisen tukemiseksi sekä pal­velujen saatavuuden turvaamiseksi.

Kolmivuotisessa hankkeessa ovat mukana Nilakan kunnat Keitele, Pielavesi, Tervo ja Vesanto. Jokaisessa kunnassa on oma KOTELO-topimipiste, jossa tarjotaan matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalve­lua. Ohjaajina työskentelevät ammattilaiset toimivat asiakkaiden tukena, koutseina ja kanssamatkaajina. Pyrimme tarjoamaan ”omalla kylällä” pienissä maaseutukunnissa henkilökohtaista palvelua ja apua tarpeenmukaisten palvelujen löytämiseen, saamiseen ja tarkoituksenmukaiseen toteutumiseen.

Kun lähipalveluja on vähennetty, on palvelujen saatavuus yhä enemmän verkko- ja puhelinpalvelujen varassa. Hankkeessa haemme myös tietoa siihen, kunka syrjäseuduilla asuville turvataan palvelujen yhdenvertainen saatavuus.

Yhteistyökumppaneista tärkeimpiä ovat kuntien sosiaali- ja työllisyyspalvelut. Lisäksi teemme yhteistyötä Pohjois-Savon TE-toimiston, muiden viranomaistahojen, kuntoutus- ja työllistymispalvelujen tuottajien sekä paikallisten ja alueellisten julkisen sektorin työnantajien, yrittäjien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Maaseutukunnan KOTELO on kolmivuotinen (30.11.2019 - 30.11.2022) Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke. Hankkeen ko­konaisrahoitus on 693.000 €, josta ESR:n rahoitusosuus on 554.400 €. Loppuosa rahoituk­sesta tulee mukana olevilta kunnilta. Hanketta hallinnoi Vesannon kunta. Hankkeessa työskentelee projektikoordinaattori ja neljä ohjaajaa.